• s01 - tenis
  • s02 - ucenici
  • s03 - fudbal
  • s04
  • s05
  • Sah
  • s06 - konjicki klub
  • s07 - skola plivanja
  • s08 - fudbal juniori

Istorijat saveza

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BAČKI PETROVAC

KRATAK ISTORIJAT

 

Sportski savez za teritoriju opštine Bački Petrovac su osnovala 3 kluba sa teritorije opštine Bački Petrovac - ŠK Mladost i KK 15. Oktobar iz Bačkog Petrovca i FK Budućnost iz Gložana 08.01.2016. godine.

U periodu od 8. januara  do 01. marta 2016. godine, Sportski savez za teritoriju opštine Bački Petrovac dao je veliki doprinos procesu usklađivanja akata Lokalne samouprave sa novim Zakonom o sportu.

Dao je ogroman doprinos i  u izradi Programa razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac 2016-2018

2. marta 2016. Lokalna samouprava na predlog Sportskog saveza je usvajila Pravilnik o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac.

U našem Savezu nema zaposlenih i plaćenih funkcija i honorara - sve se radi na dobrovolјnoj bazi i volonterski.

Savez realizuje značajne aktivnosti i podržava mnoge sportske manifestacije, koje su organizovale, pre svega, sportske organizacije i škole .

U saradnji sa Lokalnom samoupravom Savez daje podršku predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi kroz pripremu, promociju obezbeđivanje osnovnih sredstava i realizaciju Petrovačkih maratona 2016, 2017 i 2018

Savez redovno obezbeđuje sportsku opremu i rekvizite za sve 4 osnovne škole iz Opštine Bački Petrovac.

U 2017. godine data je podrška godišnjem programu rada gimnazije Jan Kolar iz Bačkog Petrovca.
Za potrebe kvalitetnog odvijanja nastave fizičkog vaspitanja nabavlјeni su sportski rekviziti.

U okviru podrške školskom sportu, jačanju kapaciteta obrazovnih ustanova za sprovođenje nastave fizičkog vaspitanja i promocije obrazovne i vaspitne funkcije sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavlјenje sportom, nabavlјena je sportska oprema i rekviziti za sve 4 osnovne škole na teritoriji Opštine Bački Petrovac

Danas Sporstki savez u svom sastavu ima 26 sportskih organizacija